ปุ๋ยใส่ต้นทุเรียนเล็ก ทุเรียนปลูกใหม่

ปุ๋ยทุเรียนเล็ก สูตรเข้มข้นพิเศษ

ช่วยให้การแตกยอดทุเรียนปลูกใหม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ช่วยให้ใบใหญ มีสีเขียวเข้ม เป็นมัน สร้างอาหารเลี้ยงต้นได้ดี

เร่งสร้างรากใหม่ให้มีปริมาณมาก เพื่อช่วยการหาอาหารทำได้มีประสิทธิภาพ

หมดปัญหาทุเรียนใบเหลือง จากการขาดธาตุอาหารต่างๆ

หมดปัญหาต้นทุเรียนแคระแกร็น โตช้า

คาวบอย Grow Booster เร่งโตไว ทุเรียนเล็ก

คาวบอย GrowBoosterช่วยให้ทุเรียนเล็กหรือทุเรียนปลูกใหม่เติบโตอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร

Growbooster เทียบกับเรโชปุ๋ยคือ 25-7-7 ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของแม่ธาตุแบบนี้ คือปุ๋ยที่ใช้ในพืชปลูกใหม่ที่ต้องการเร่งการเจริญของต้น เร่งแตกยอด ขยายราก ขยายต้น เร่งโตไว

คาวบอย Grow Booster สกัดจากปลาทะเลมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยให้ทุเรียนเล็กปลูกใหม่ มากกว่า 16 ธาตุ ทำให้ทุเรียนปลูกใหม่ตั้งตัวไว แตกยอดสม่ำเสมอ โตอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักเนื่องจากการขาดสมดุลของธาตุอาหารในดิน