น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ราคา

ปุ๋ยอินทรีย์ราคาจะแพงหรือถูกขึ้นอยู่กับวัสดุในการผลิตปุ๋ย