น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ใส่มะนาว

ปุ๋ยอินทรีย์ใส่มะนาว ช่วยลดสาเหตุโรคใบแก้วที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารเสริม