น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ความเข้มข้นของน้ำหมักปลาคาวบอย

น้ำหมักปลาที่เข้มข้นสุดๆ