ปุ๋ยเร่งโต&ไตรโคเดอร์มา

ชุดเร่งโตและเชื้อราไตรโคเดอร์มา