ปุ๋ยเร่งโต&ยาป้องกันจำโรคพืช

ชุดเร่งโตอินทรีย์ออแกนิค และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ขนาด 500 มิลลิลิตร และ Trico-z 500กรัม