สารป้องกันโรครากเน่าในมะละกอ

Trico-zป้องกันกำจัดเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่ามะละกอ