เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไตรโคเดอร์มา ชนิดผง ละลายน้ำ สารป้องกันกำจัดเชื้อราในดิน