น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยทุเรียนเล็กคาวบอย

ปุ๋ยปลาตราคาวบอยปุ๋ยใส่ทุเรียนปลูกใหม่