น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

การใส่ปุ่ยปลา่ทะเลทุเรียนเล็ก

วิธีใช้ปุ๋ยปลาทะเลคาวบอยกับทุเรียนปลูกใหม่