น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยทุเรียนเล็กคาวบอย

ปุ๋ยคาวบอยใส่ทุเรียนปลูกใหม่