ปุ๋ยทุเรียนเล็กคาวบอย

ปุ๋ยคาวบอยใส่ทุเรียนปลูกใหม่