น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นไม้ใบเหลืองซีด

ต้นไม้ใบเหลืองซีดเพราะขาดธาตุเหล็ก