ต้นมะพร้าวใบเหลือง

อาการต้นมะพร้าวขาดไนโตรเจนทำให้ใบเหลือง