น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นมะพร้าวใบเหลือง

อาการต้นมะพร้าวขาดไนโตรเจนทำให้ใบเหลือง