น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นไม้ใบไหม้

ต้นไม้ใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อราในดิน