ผักสลัดขาดธาตุฟอสฟอรัส

อาการผักสลัดที่ขาดฟอสฟอรัส