น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นกระท่อมใบเหลือง

ต้นกระท่อมใบเหลืองเพราะขาดไนโตรเจน