น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ทุเรียนเล็กใบเหลือง

ทุเรียนใบเหลืองเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจน