ทุเรียนเล็กใบเหลือง

ทุเรียนใบเหลืองเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจน