น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นชบาใบเหลือง

อาการต้นชบาใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก