น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

อาการปุ๋ยเกิน

ต้นกล้วยที่ได้รับปุ๋ยเคมีมากเกินไป