น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

สูตรเร่งดอก

สูตรเร่งดอก สำหรับไม้ผล ไม้ดอก พืชผักสวนครัวที่ต้องการผล อาทิเช่น พริก มะเขือ