น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยปลาทะเล ใส่นาข้าว

ปุ๋ยปลาทะเล เพิ่มน้ำหนักเมล็ด