เพิ่มจุลินทรีย์ดิน

ปุ๋ยปลาคาวบอย เป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ จึงช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว