น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยเร่งโต

ปุ๋ยเร่งโต สูตรเข้มข้นผลิตจากปลาทะเล ทั้งตัว