วิธีทำให้มะนาวออกดอก,การเปิดตาดอกมะนาว

วิธีการทำให้มะนาวออกดอก ด้วยปุ๋ยปลาคาวบอย สูตรเร่งการออกดอก