น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล

น้ำหมักปลาทะเลชนิดเข้มข้นพิเศษ ทำจากปลาทะเล สดใหม่ทั้งตัว ปราศจากสารฟอร์มาลีน