น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ทุเรียนใบเหลือง

ทุเรียนใบเหลืองมีหลายสาเหตุ ที่พบมากคือเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าทำลายราก