ทุเรียนใบเหลือง

ทุเรียนใบเหลืองมีหลายสาเหตุ ที่พบมากคือเชื้อราไฟทอปธอร่าเข้าทำลายราก