ผักใบเหลือง แคระแกร็น โตช้า แก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ผักใบเหลือง
ผักที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วน ใบเขียว สมบูรณ์ ดูสดใส

5 สาเหตุทำให้ ผักใบเหลือง แคระแกร็น โตช้า

ปลูกผักแล้วมีอาการใบเหลือง ต้นแคระแกร็น โตช้า สาเหตุที่ทำให้ผักที่เราปลูกใบเหลืองมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผักใบเหลือง ก็คือพืชผักขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตนั้นเอง ซึ่งเมื่อขาดธาตุอาหารก็จะแสดงออกทางใบโดยมีลัษณะใบเหลือง ใบเล็ก โตช้า

ปุ๋ยปลา,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยเร่งโต เร่งใบเขียว ได้ผักหวานกรอบ อร่อยกว่าการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยปลาคาวบอย ทำให้การปลูก ผักออแกนิค เป็นเรื่องง่ายๆ ปุ๋ยปลาสูตรเข้มข้นพิเศษ เหมาะกับการปลูกพืชผักทุกชนิด โทร 061-369-3593 line id : COWBOY9393

เรามาดูสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลืองกันครับ 

  • ผักใบเหลือง เพราะขาดสารอาหาร

ผักใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร ส่วนใหญ่จะปลูกในวัสดุปลูกหรือดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเป็นดินที่มีธาตุอาหารน้อยมาก จนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพืชผัก ดังนั้นเมื่อพบว่าพืชผักมีอาการใบเหลืองให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเจือจางน้ำแล้วรดได้เลย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับผักที่ใบเหลืองเพราะขาดธาตุอาหารจะช่วยให้พืชผักเหล่านั้นฟื้นตัวไว และกลับมามีใบเขียวสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว  

  • รดน้ำมากเกินไปก็ทำให้ผักใบเหลืองได้เช่นกัน

การรดน้ำมากเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลืองได้เช่นกัน การที่วัสดุปลูกหรือดินชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลา จะทำให้การดูดซึมธาตุอาหารทำได้ลำบาก จึงส่งผลให้พืชผักของเราขาดสารอาหาร ดังนั้นการให้น้ำพืชผักควรให้แต่พอดี โดยดูลัษณะของดินหรือวัสดุปลูก ถ้าประเภทของดินเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ดีควรให้น้ำ2-3 วันครั้ง แต่ถ้าดินหรือวัสดุปลูกที่เรานำมาปลูกมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ เราก็เพิ่มความถี่ในการให้น้ำกับพืช เพียงเท่านี้ผักของเราก็จะโตไว ใบเขียว ไม่มีอาหารใบเหลืองให้เห็นแน่นอน 

  • การใส่ปุ๋ยมากเกินไป

ผักใบเหลือง เพราะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปส่วนใหญ่มักเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง การใส่ในปริมาณมากจะเป็นอันตรายหรือเรามักเรียกว่าพืชสำลักปุ๋ย ดังนั้นการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมีต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรศึกษาอัตราการใส่ให้ถูกต้องและใส่ในอัตราแนะจะดีที่สุดครับ  

  • การใส่ปุ๋ยคอกไม่ถูกวิธี ทำให้ผักใบเหลือง

ผักใบเหลือง ที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยคอกที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงเกิดแก๊สและความร้อนซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งความร้อนและแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลือง และการนำปุ๋ยคอกที่ยังย่อยสลลายไม่สมบูรณ์มาใส่ให้กับพืชผัก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคพืชได้เช่นกัน

  • เกิดจากการเตรียมดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกผัก

ดินคือหัวใจของการเพราะปลูก การปลูกผักก็เช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ต้องมีการเตรียมดิน ให้เหมาะสมกับพืชผักที่เราจะปลูก ส่วนใหญ่การปลูกลงแปลงมักไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องการเตรียมดิน แต่ส่วนใหญ่ผักที่ปลูกในภาชนะหรือในกระถางมักพบปัญหาผักใบเหลือง โตช้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเตรียมวัสดุปลูกที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการซื้อดินสำเร็จรูปมาใช้ปลูกผัก มักพบปัญหาปลูกแล้วใบเหลือง ไม่โต โตช้า พืชใบเล็ก แคระแกร็น เพราะดินสำเร็จรูปที่ขายตามร้านขายต้นไม้มักทำมาจากขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ถึงแม้เราจะมองดูแล้วเห็นว่ามีสีดำดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นดินที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการนำมาปลูกพืชผักนะครับ 

ใช้ดินบริเวณบ้าน มาผสมกับเศษใบใหม้แห้งและมูลสัตว์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วมาผสมกันในอัตรส่วน ดิน : เศษใบไม้แห้ง : มูลสัตว์  3:1:1 แค่นี้เราก็ได้ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชผักแล้วครับ 

ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยเร่งโต,ปุ๋ยเร่งดอก

ปุ๋ยปลาคาวบอย สูตรเข้มข้นพิเศษ ทำให้การปลูกผักอินทรีย์เป็นเรื่องง่ายๆ ติดต่อที่ Line Id :COWBOY9393 หรือ Line Official @COWBOYPLANTFOODS โทร 061-369-3593 ,064-165-6264

Tip เตรียมดินปลูกผักอย่างง่ายๆโดยใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตรเร่งโต Cowboy Grow Booster

ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรผสมคลุกเคล้ากับดินร่วน แค่นี้ก็จะได้ดินที่พร้องสำหรับการปลูกผักแล้วครับ หลังจากปลูกก็ให้ปุ๋ยปลาคาวบอย ในอัตรา 20ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรรดพืชผักทุกๆ7-10วันครั้ง สำหรับผักกินใบใช้ปุ๋ยปลาคาวบอยสูตรเร่งโต อย่างเดียว ถ้าผักที่ต้องการดอกและผล ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ คาวบอย สูตรเร่งดอกสำหรับการออกดอกและติดผลร่วมกับสูตรเร่งโต เมื่อต้องการให้พืชออกดอก ให้ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอยสูตรเร่งดอก ก่อนการออกดอก 1-2 เดือนฉีดพ่นให้ทั่วและรดลงดินทุกๆ 7 วันครัง เมื่อพืชออกดอกให้หยุดใช้คาวบอยสูตรเร่งดอก และหลังดอกบานติดผลแล้วให้กลับมาใช้ ปุ๋ยปลาคาวบอยสูตรเร่งโตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

จะเห็นได้ว่า ผักใบเหลือง มีสาเหตุหลายประการแต่สุดท้ายแล้ว สาเหตุเหล่านั้นจะส่งผลทำให้พืชผักที่เราปลูกขาดแร่ธาตุที่ใช้ในการเจริญเติบโต การรู้สาเหตุที่แท้จริงทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด การปลูกผักไม่ใช้เรื่องยากและที่สำคัญการปลูกผักใว้รับประทานภายในครัวเรือนเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันพืชผักที่วางขายทั่วๆไปมักเป็นผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมี พืชผักเหล่านั้นจึงปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

เริ่มต้นปลูกผักอินทรีย์วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว 

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยปลา,ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ปุ๋ยปลาคาวบอย ทำให้การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้