ผักใบเหลือง

5 สาเหตุทำให้ ผักใบเหลือง แคระแกร็น โตช้า

ปลูกผักแล้วมีอาการใบเหลือง ต้นแคระแกร็น โตช้า สาเหตุที่ทำให้ผักที่เราปลูกใบเหลืองมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผักใบเหลือง ก็คือพืชผักขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตนั้นเอง ซึ่งเมื่อขาดธาตุอาหารก็จะแสดงออกทางใบโดยมีลัษณะใบเหลือง ใบเล็ก โตช้า

5 เหตุผลทำให้ผักใบเหลือง

เรามาดูสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลืองกันครับ 

พริกใบเหลือง
พริกที่ขาดธาตุอาหารรองแสดงออกที่ใบ
  • ผักใบเหลือง เพราะขาดสารอาหาร

ผักใบเหลืองที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร ส่วนใหญ่จะปลูกในวัสดุปลูกหรือดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเป็นดินที่มีธาตุอาหารน้อยมาก จนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพืชผัก ดังนั้นเมื่อพบว่าพืชผักมีอาการใบเหลืองให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเจือจางน้ำแล้วรดได้เลย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับผักที่ใบเหลืองเพราะขาดธาตุอาหารจะช่วยให้พืชผักเหล่านั้นฟื้นตัวไว และกลับมามีใบเขียวสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว  

ผักใบเหลืองเพราะน้ำเกิน
ผักที่ได้น้ำมากเกินทำให้ดูดซับแร่ธาตุต่างๆไปใช้ไม่ได้ ทำให้ขาดแร่ธาตุในการสร้างการเจริญเติบโต
  • รดน้ำมากเกินไปก็ทำให้ผักใบเหลืองได้เช่นกัน

การรดน้ำมากเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลืองได้เช่นกัน การที่วัสดุปลูกหรือดินชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลา จะทำให้การดูดซึมธาตุอาหารทำได้ลำบาก จึงส่งผลให้พืชผักของเราขาดสารอาหาร ดังนั้นการให้น้ำพืชผักควรให้แต่พอดี โดยดูลัษณะของดินหรือวัสดุปลูก ถ้าประเภทของดินเป็นดินที่อุ้มน้ำได้ดีควรให้น้ำ2-3 วันครั้ง แต่ถ้าดินหรือวัสดุปลูกที่เรานำมาปลูกมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ เราก็เพิ่มความถี่ในการให้น้ำกับพืช เพียงเท่านี้ผักของเราก็จะโตไว ใบเขียว ไม่มีอาหารใบเหลืองให้เห็นแน่นอน 

ใส่ปุ๋ยมากเกินทำให้ผักน๊อคปุ๋ย
  • การใส่ปุ๋ยมากเกินไป

ผักใบเหลือง เพราะการใส่ปุ๋ยมากเกินไปส่วนใหญ่มักเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมี เนื่องจากปุ๋ยเคมีมีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูง การใส่ในปริมาณมากจะเป็นอันตรายหรือเรามักเรียกว่าพืชสำลักปุ๋ย ดังนั้นการปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมีต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรศึกษาอัตราการใส่ให้ถูกต้องและใส่ในอัตราแนะจะดีที่สุดครับ  

ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกสดต้องระวังสาเหตุทำให้ผักขาดธาตุไนโตรเจน
  • การใส่ปุ๋ยคอกไม่ถูกวิธี ทำให้ผักใบเหลือง

ผักใบเหลือง ที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยคอกที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงเกิดแก๊สและความร้อนซึ่งเกิดจากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ทั้งความร้อนและแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผักใบเหลือง และการนำปุ๋ยคอกที่ยังย่อยสลลายไม่สมบูรณ์มาใส่ให้กับพืชผัก อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคพืชได้เช่นกัน

ดินปลูกสำเร็จ
ดินปลูกสำเร็จต้องปรุงเพิ่ม
  • เกิดจากการเตรียมดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกผัก

ดินคือหัวใจของการเพราะปลูก การปลูกผักก็เช่นเดียวกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆที่ต้องมีการเตรียมดิน ให้เหมาะสมกับพืชผักที่เราจะปลูก ส่วนใหญ่การปลูกลงแปลงมักไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องการเตรียมดิน แต่ส่วนใหญ่ผักที่ปลูกในภาชนะหรือในกระถางมักพบปัญหาผักใบเหลือง โตช้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเตรียมวัสดุปลูกที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการซื้อดินสำเร็จรูปมาใช้ปลูกผัก มักพบปัญหาปลูกแล้วใบเหลือง ไม่โต โตช้า พืชใบเล็ก แคระแกร็น เพราะดินสำเร็จรูปที่ขายตามร้านขายต้นไม้มักทำมาจากขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียว ถึงแม้เราจะมองดูแล้วเห็นว่ามีสีดำดี ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นดินที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการนำมาปลูกพืชผักนะครับ 

Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเร่งโตในพืชผัก

มากกว่า 16ธาตุที่พืชต้องการในขวดเดียว ช่วยให้การปลูกผักเป็นเรื่องง่าย โตไว ได้ผักปลอดสาร มีกรดอะมิโนโปรตีนสูง ช่วยเพิ่มความหวานให้กับพืชผัก ได้ผักรสชาติอร่อยปลอดสารพิษตกค้าง

จะเห็นได้ว่า ผักใบเหลือง มีสาเหตุหลายประการแต่สุดท้ายแล้ว สาเหตุเหล่านั้นจะส่งผลทำให้พืชผักที่เราปลูกขาดแร่ธาตุที่ใช้ในการเจริญเติบโต การรู้สาเหตุที่แท้จริงทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด การปลูกผักไม่ใช้เรื่องยากและที่สำคัญการปลูกผักใว้รับประทานภายในครัวเรือนเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันพืชผักที่วางขายทั่วๆไปมักเป็นผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมี พืชผักเหล่านั้นจึงปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา