การใส่ปุ๋ยมะนาวกระถาง

การใส่ปุ๋ยมะนาวในกระถาง 

การใส่ปุ๋ยมะนาวในกระถาง เคล็ดลับที่สำคัญคือให้เราใส่ปุ๋ยครั้งละน้อยๆแต่ใส่บ่อยๆ เพราะในความเป็นจริงขบวนการสร้างการเจริญเติบโตของมะนาวเกิดขึ้นตลอดเวลา นั่นหมายความพืชต้องการอาหารตลอดเวลา ซึ่งการให้ปุ๋ยมะนาวครั้งละมากๆ จะเกิดการสูญเสียมากกว่าการนำไปใช้ของมะนาว

ดังถ้าเราปลูกมะนาวในกระถางเพื่อบริโภคเอง วิธีการใส่ปุ๋ยมะนาว แบบนี้นอกจากจะเกิดผลดีต่อการเจริญเติบโตของมะนาวแล้ว ยังเป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและทำให้เราใช้ปุ๋ยได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยจากการที่พืชดูดซับไปใช้ไม่ทัน 

การปลูกมานาวในกระถางมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ การบังคับให้ออกลูกได้ง่ายกว่าการปลูกลงดิน การดูแลใส่ปุ๋ยมะนาว ทำได้ง่าย ส่วนข้อเสียคือ มีพื้นที่จำกัดการหากินของราก ดังนั้นการปลูกมะนาวในกระถางหัวใจก็คือ วัสดุปลูก และการใส่ปุ๋ยเพื่อเติมธาตุอาหารให้กับมะนาวให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และสร้างผลผลิต 

การใส่ปุ๋ยเร่งโตมะนาวในกระถาง  ด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ Cowboy Grow Booster ปุ๋ยเร่งโต เร่งใบเขียว เร่งแตกยอด

มะนาวก็เหมือนพืชชนิดอื่นๆที่ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลักอย่าง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และธาตุอาหารรอง อาทิ แมกนีเซียม แคลเซียม สังกะสี รวมถึง จุลธาตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิตตามิน กรดอะมิโน

จะเห็นได้ว่ามะนาวจะมีความสมบูรณ์ได้นั้นต้องได้รับทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองรวมถึงจุลธาตุ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่า ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ขาดไม่ได้ซึ่งถ้าพืชขาดธาตุอาหารเหล่านี้เมื่อไหร่ก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต รวมถึงคุณภาพของ

ผลผลิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่าการดูแลมะนาวให้ได้ผลผลิตดีต้องใส่ใจเรื่องการใส่ปุ๋ยมะนาวเป็นพิเศษ การใช้ปุ๋ยเคมีที่มีจุดเด่นเรื่องความเข้นข้นของธาตุอาหารหลักมากร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่มีจุดเด่นเรื่องธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม จะช่วยให้มะนาวมีความสมบูรณ์ 

Cowboy Plant Foods เราคือผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำคุณภาพสูง ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหลักที่จะนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำคุณภาพสูง ซึ่งเรารู้ดีว่าปุ๋ยอินทรีย์จะมีคุณภาพสูงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต และเราพบว่าปลาทะเลเป็นแหล่งที่มีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจำนวนมากและมีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช จึงทำให้เราเลือกปลาทะเลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง โดยคัดสรรปลาทะเล สดใหม่ ทั้งตัว จากการทำประมงชายฝั่งของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ซึ่งใกล้กับแหล่งผลิตปุ๋ยของเรา ดังนั้นวัตถุดิบที่นำมาผลิตปุ๋ยของเราจึงสดใหม่เสมอ 

วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใช้ Cowboy Grow Booster (ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากปลาทะเล เข้มข้นพิเศษ สูตร เร่งโต เร่งยอด เร่งใบ ) เพื่อดูแลมะนาวในกระถางให้ได้ผลผลิตกันครับ โดยใช้ Cowboy Grow Booster 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบและฉีดลงดินในกระถางทุกๆ 10 วัน/ครั้งหรือ ใช้ Cowboy Grow Booster ในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรรดลงดินในกระถางทุกๆ 20 วันครั้ง

เติมอินทรีย์วัตถุในกระถางปลูกมะนาวเดือนละครั้ง อะทิเช่น ใบไม้แห้ง หรือดินผสมปุ๋ยคอก 

การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว ที่ปลูกในกระถางจะทำได้ง่ายกว่าการปลูกลงดิน โดยให้ใส่ Cowboy Bloom Booster เข้มข้นพิเศษ สูตรเร่งการออกดอก ก่อนการออกดอก 1-2 เดือนในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน/ครั้ง และเมื่อมะนาวเปลี่ยนจากดอกเป็นลูก ให้เปลี่ยนมาใช้ Cowboy Grow Booster สูตรเร่งโต ในอัตรา  20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 20 วัน/ครั้งหรือใช้ Cowboy Grow Booster ในอัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รดในกระถางปลูกเดือนละครั้ง จนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยปลา,ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เราผลิตเรียกว่า Fish Hydrolysate คือการนำมาปลาทะเลมาหมักด้วยวิธีธรรมชาติ และเพื่อให้ได้ปุ๋ยปลาสูตรเข้มข้นพิเศษ เราจึงไม่เติมน้ำหรือใช้วัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก อาทิเช่น น้ำมะพร้าว ในการผลิต ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก Cowboy Plant Foods จึงเข้มข้นพิเศษแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป เมื่อนำไปใช้กับพืชจึงทำให้พืชตอบสนองไว และที่สำคัญ ปุ๋ยอินทรีย์ของเรานอกจากดีต่อพืชแล้วยังเป็นมิตรต่อดิน อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 

สำหรับการปลูกมะนาวในกระถางเหมาะกับการปลูกไว้รับประทานมากกว่าการปลูกเพื่อการค้าแต่ถึงอย่างไรก็ดีการปลูกมะนาวในกระถางเพื่อจำหน่ายทั้งกระถางก็ทำรายได้ดีเช่นกัน เพราะสามารถนำไปประดับบ้าน และช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงมะนาวราคาแพงได้อีกด้วย

ปุ๋ยเร่งโตมะนาว-ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว สูตรเข้มข้นพิเศษ ใช้ได้กับมะนาวแรกปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลิต  สั่งซื้อได้ที่ Line Id :cowboy9393 โทร 061-369-3593