ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่,การใส่ปุ๋ยมะนาว
มะนาวปลูกใหม่ ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรโยกหน้า และเสริมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อมะนาวอายุ 4 เดือนขึ้นไป

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ ให้โตไว ใส่อย่างไรมาดูกันครับ

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ จะเน้นปุ๋ยที่มีสูตรไนโตรเจนสูงเพราะ เป็นช่วงของการเจริญทางกิ่งก้านและใบและการพัฒนาของระบบราก ซึ่งปุ๋ยสำหรับมะนาวปลูกใหม่ควรเน้นไปที่ไนโตรเจนเป็นหลัก โดยสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยมีวิธีการให้ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ดังต่อไปนี้

ปุ๋ยปลา,ปุ๋ยปลาทะเล,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยน้ำหมักปลาทะเล
ปุ๋ยเร่งโตมะนาว เสริมแร่ธาตุให้มะนาว โตไว ต้นสมบูรณ์

มะนาวปลูกใหม่จะโตไวและสามารถให้ผลผลิตได้เร็ว ขึ้นอยู่กับการให้สารอาหารที่มะนาวต้องการอย่างครบถ้วน ซึ่งการให้เพียงธาตุอาหารหลักกับมะนาวเพียงอย่างเดียวนั้น จะทำให้มะนาวขาดแร่ธาตุประเภทจุลธาตุ อาทิ แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี  ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อย แต่ในปัจจุบันเราทราบแล้วว่า พืชที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ไม่พอต่อความต้องการใช้ จะทำให้โตช้า ให้ผลผลิตน้อย ดังนั้นการเสริมธาตุอาหารองและธาตุอาหารเสริมให้กับมะนาวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง Cowboy Grow Booster คือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สกัดจากปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ คาวบอยโกรส์บูสเตอร์ คือปุ๋ยเร่งโต เร่งสร้างใบ สร้างกิ่ง เพิ่มปริมาณรากฝอย ทำให้มะนาวดูดซับอาหารแร่ธาตุต่างๆได้มากขึ้น ส่งให้โตไว ให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งใน Cowboy Grow Booster นอกจากจะมีธาตุไนโตรเจนที่มะนาวดูดซึมไปใช้ได้ทันทีแล้ว ยังมีจุลธาตุมากต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของมะนาวมากกว่า 16 ชนิด พบได้ในปลาทะเล ซึ่งก็คือใน Cowboy Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์ออแกนิคชนิดน้ำ สูตรเข้มข้น จาก Cowboy Plant Foods.

  ติดต่อสอบถามที่ Line ID : cowboy9393  , Line Official : @cowboyplantfoods หรือ โทร 064-165-6264 ,061-369-3593 
 

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ อายุ 0- 1ปี

 • เริ่มให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 เมื่อมะนาวมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป

 • ใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตรา 200 กรัมต่อต้นโดยแบ่งใส่เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

 • เสริม ไนโตรเจนทางไป และธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเดือนละ 1 ครั้ง

   

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ อายุ 2 ปี

 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0

 • ใส่ในอัตรา 500 กรัมต่อต้นต่อปีโดยแบ่ง ใส่เดือนละครั้ง ครั้งละ 40 ถึง 50 กรัมหรือประมาณ 3 – 4 ช้อนโต๊ะ

 • เสริมด้วยปุ๋ยคอกปีละ 1 ครั้ง ในฤดูแล้ง

 • สำหรับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ใส่ไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อ ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร ตัวอย่างเช่นต้นมะนาวเรามีรัศมีทรงพุ่ม 1 เมตร ให้ใส่ปุ๋ย อินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก 2 กิโลกรัมต่อต้น

   

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ เมื่อมะนาวอายุ 3 ปีขึ้นไป

 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0

 • ใส่ในอัตราต้นละ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี

 • แบ่งใส่ครั้งละ 100-200 กรัม ต่อต้น โดยใส่เดือนละ 1 ครั้ง หรือประมาณ 7-12 ช้อนโต๊ะ ต่อต้นต่อครั้ง

 • เสริมด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักตามขนาดทรงพุ่ม รัศมีทรงพุ่ม 1 ตารางเมตรต่อปุ๋ยอินทรีย์ 2 กิโลกรัม

   

ปุ๋ยมะนาวระยะที่ให้ผลผลิตได้แล้ว
มะนาวทีทำการเตียมต้นและดูแลมาอย่างดี เมื่ออายุ 3ปีก็เริ่มให้ผลผลิตได้

การใส่ปุ๋ยสำหรับมะนาว ที่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว

สำหรับมะนาวอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ต้นมะนาวที่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีพร้อมจะออกดอกติดผลได้ ให้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว โดยปุ๋ยเร่งดอก คือปุ๋ยสูตรตัวกลางสูง (P) อาทิเช่น 8-24-24 , 12-24-12 , 5-25-25 โดยเริ่มต้นใส่ ก่อนมะนาวออกดอก 2 เดือน ให้ใส่ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น

ปุ๋ยเร่งดอก,ปุ๋ยอินทรีย์เร่งดอก,ปุ๋ยเร่งดอกออแกนิคCowboy Bloom Booster ปุ๋ยเร่งการออกดอก มีฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่มะนาวดูดซึมไปใช้ได้ทันที เมื่อเราให้ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาวทางดิน ในบางครั้งมะนาวไม่สามารถดูดซับฟอสฟอรัสทางดินได้อย่างเพียงพอ อาจเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพในขณะนั้นไม่เหมาะสมต่อการดูดอาหารทางราก ส่งผลให้มะนาวได้รับ ฟอสฟอรัสไม่พอต่อความต้องการ ทำให้การกระตุ้นดอกมะนาวไม้ได้ผล ดังนั้นจึงควรเสริมปุ๋ยเร่งดอกมะนาวทางใบช่วยอีกทาง จะช่วยให้มะนาวได้รับฟอสฟอรัสเพิ่ม ทำให้การกระตุ้นตาดอก ทำได้ดี การให้ Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว สูตรเข้มข้นพิเศษสกัดจากกปลาทะเล นอกจากฟอสฟอรัสในรูปทางด่วนที่มะนาวนำไปใช้ได้ทันที ในCowboy Bloom Booster (คาวบอยบูมบูสเตอร์) ยังมีจุลธาตุอีกจำนวนมากในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของมะนาว ดังนั้นมะนาวที่ให้ Cowboy Bloom Booster เสริมทางใบ (สามารถให้ทางดินได้) จะแตกตาดอกดี ได้ดอกคุณภาพ ขั่วดอกเหนียว ลดการหลุดร่วง เพิ่มการติดผล 
ติดต่อสอบถามที่ Line ID : cowboy9393  , Line Official : @cowboyplantfoods หรือ โทร 064-165-6264 ,061-369-3593

ข้อควรระวัง เรื่องการใส่ ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว

การใช้ปุ๋ยเคมีสูตรฟอสฟอรัสูงเพื่อเร่งการออกดอกมะนาว ไม่ควรใช้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

ไม่ควรใส่ติดต่อกันหลายปีเพราะจะเกิดการสะสมของธาตุฟอสฟอรัสในดินมาก อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นมะนาวได้ ดังนั้นจึงควรใส่สลับกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ปีต่อปี

 • การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงติดลูก เรียกว่าเป็นระยะสร้างผล ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
 • การใส่ปุ๋ยมะนาว หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง เป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงฟื้นฟูต้นให้สมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกในฤดูการต่อไป ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 15-15-15 ในอัตราต้นละ 200-300 กรัม และเมื่อมะนาวอายุ 4 ปีขึ้นไปถือว่าเจริญเติบโตเกือบเต็มที่แล้ว การใส่ปุ๋ยก็ให้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ
ปุ๋ยปลา,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษคาวบอย ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของมะนาว โตไว แข็งแรง ได้ผลไว สอบถาม ที่ LINE ID : COWBOY9393

การใส่ปุ๋ยมะนาวอายุมากกว่า 4 ปีขึ้นไป

การใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมอาหารหรือเรียกว่าการเตียมความพร้อมของต้นมะนาวเพื่อออกดอก หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นจะโทรมมากหรือน้อยอยู่ที่ปริมาณผลผลิตแต่ละต้น ถ้าต้นใหนให้ผลผลิตมากต้นก็จะค่อนข้างโทรม ควรให้ปุ๋ยบำรุงต้นมะนาวหลังการการเก็บเกี่ยว เพื่อเตรียมทำผลผลิตในรอบต่อไป

โดยมีหลักในการให้ปุ๋ยดังต่อไปนี้

 • ต้นโทรมเพราะให้ผลผลิตมากและเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ให้ใช้ปุ๋ย 13-13-21 ,14-14-21 แต่ถ้าในแปลงมีการใช้หินฟอสเฟสบ่อยๆ ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-20 หรือ 14-9-20 แทนได้ครับ
 • ถ้าต้นมะนาวโทรมมาก ขาดการบำรุงดินด้วยหินฟอสเฟต ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 จะช่วยฟื้นฟูต้นโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ มีใบเขียว ใบหนา
 • ถ้าสวนมะนาวมีการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตมาบ้างแล้ว ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-48 , 0-0-60 และเสริมด้วยปุ๋ยทางใบ อาทิเช่น 0-20-20,0-52-34,6-54-18,10-54-17,11-45-11,15-30-15 ร่วมกับการให้จุลธาตุอื่นๆ
 • เสริมทางดินด้วยการฉีดพ่น Cowboy Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งโตในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินบริเวณโคนต้น หลังการให้น้ำมะนาว ทุกๆ 7-10 วันครั้งจะช่วยเร่งฟื้นฟูต้นมะนาวอย่างรวดเร็ว 

การใส่ปุ๋ยมะนาว ในขณะที่แตกใบอ่อนและออกดอก

สำหรับมะนาวที่เตรียมความพร้อมของต้นมาดี มีการสะสมอาหารของต้นอย่างสมบูรณ์ พอแตกใบอ่อนก็จะออกดอกตามมา แต่ถ้ามะนาวออกดอกน้อย หรือมีอาการเฝือใบ คือแตกใบมากจึงทำให้มีดอกน้อย

 • ให้แก้ด้วยการฉีดพ่นทางใบด้วยปุ๋ยสูตร 0-20-20 หรือ 0-52-34 ร่วมกับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม (Cowboy Grow Booster )

การใส่ปุ๋ยมะนาว เพื่อช่วยในการติดผล

ต้นมะนาวที่สมบูรณ์ มีการเตรียมสะสมอาหารมาอย่างดี เมื่อแตกใบอ่อนก็จะออกดอกตามมา ซึ่งเป็นดอกที่มีคุณภาพ จะทำให้ติดผลได้ดีตามธรรมชาติ
แต่ถ้าติดผลไม่ดีจากการผสมเกสร

 • ให้ใช้ธาตุอาหารพืชโดยฉีดพ่นตั้งแต่ดอกตูมจะช่วยให้การผสมเกสรของดอกมะนาวทำได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสการติดผลให้มากขึ้น หรือจะใช้ Cowboy Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์ สูตรเร่งโตที่มีจุลธาตุสูง ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 7 วันครั้ง ฉีดพ่น 3-4 ครั้งจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดผล 
ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล
การใส่ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล ให้ใส่ปุ๋ยสูตรโยกหน้า เพื่อให้ต้นแม่ได้นำไปเลี้ยงผลและใช้ในการแตกใบอ่อนบ้างเล็กน้อย ป้องต้นแม่โทรม

การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงติดลูก

สำหรับ การใส่ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล ให้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยบำรุงผลใหญ่เรื่อยๆ โดยที่ต้นแม่ไม่โทรม โดยมีหลักง่ายๆ ดังนี้

 • ให้ใส่ ปุ๋ยสูตรบำรุงต้นมะนาวเล็ก ซึ่งก็คือปุ๋ยสูตรที่มีไนโตรเจนมากกว่าฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมนั่นเอง อาทิเช่น 25-7-7 ,20-10-10 ,20-11-11 ซึ่งในขณะที่มะนาวมีผลติดต้นอยู่ มะนาวก็จะให้ความสำคัญกับผลเป็นสิ่งแรก ดังนั้นมะนาวจะนำอาหารไปใช้ในการเลี้ยงบำรุงผลเป็นสิ่งแรก มากกว่านำไปใช้แตกใบอ่อน ถ้าตลอดเวลาที่ผลมะนาวโตขึ้นโดยที่ต้นมะนาวไม่มีการแตกยอดเลยแสดงว่ามีการดึงอาหารสะสมมาจากต้นแม่ด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้ต้นมะนาวทรุดโทรมอย่างหนัก และอ่อนแอ เสี่ยงต่อการติดโรคได้ง่าย
 • เสริมทางใบด้วย Cowboy Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งโต ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันครั้ง 

เทคนิคการใส่ปุ๋ยระยะมะนาวติดผล ใส่อย่างไรลูกโต ต้นแม่ไม่โทรม

ปุ๋ยเร่งฟื้นฟูมะนาวต้นโทรม
มะนาวต้นโทรมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

ให้ใส่บ่อยๆ แต่ใส่ครั้งละน้อยๆสำหรับทางดิน และเสริมทางใบ ทุกๆ 10 วันครั้งให้พอต่อการเลี้ยงผลมะนาวทุกผลให้โตขึ้น และยังเหลืออาหารไปใช้ในการแตกใบออ่นได้ตลอดเวลา โดยใช้ปุ๋ยทางดินสูตร 12-3-6, 16-11-14 ,25-7-7 สลับกับการใช้ปุ๋ยหมัก และเสริมด้วยแคลเซียมไนเตรทบ้างเล็กน้อยเพื่อเพิ่มขนาดผลมะนาว

 • เคล็ดลับแต่ไม่ลับ การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ คือให้เราใส่ปุ๋ยมะนาวในปริมาณน้อย แต่ใส่บ่อยๆ ข้อดีคือทำให้มะนาวได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การสร้างการเจริญเติบโตของมะนาวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และการทำแบบนี้ช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยเพราะการให้ปุ๋ยในปริมาณมากแต่ละครั้งมะนาวดูดซับไปใช้ไม่ทันส่วนที่เหลืออาจสูญเสียไปได้ และยังช่วยเราประหยัดเงินได้อีกด้วยครับ
  การเสริมปุ๋ยทางใบให้มะนาวปลูกใหม่เป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กับการให้ปุ๋ยมะนาวทางดิน เพราะจะช่วยเติมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่การดูดซับทางดินไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ช่วยให้มะนาวไม่ชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ต้นมะนาวสามารถให้ผลผลิตได้ใว
 • ปุ๋ยเร่งโต,ปุ๋ยเร่งใบ,ปุ๋ยเร่งแตกยอด
  ใช้กับมะนาวได้ทุกช่วงของการเจริญเติบโต สั่งซื้อได้ที่ Line Id : cowboy9393 โทร 061-369-3593