น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยทุเรียนกรมวิชาการเกษตร

การใส่ปุ๋ยทุเรียรปลูกใหม่ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร