ทุเรียนปลูกใหม่ ,การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก , ปุ๋ยทุเรียนเล็ก

การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่ ให้โตไว ได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรง