การใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่,การใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลาทะเลทุเรียนเล็ก,ปุ๋ยชีวภาพปลาทะเลใส่ทุเรียนแรกปลูก

การใส่ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลกับทุเรียนปลูกใหม่