มะนาวไม่ออกดอก แก้ไขได้ ด้วยการใส่ปุ๋ย ให้ถูกต้อง

แก้มะนาวไม่ออกดอก
มะนาวที่ได้รับปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากเกินไป เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกดอก มักจะออกดอกน้อย เราเรียกว่ามะนาวเฝือใบ
ปุ๋ยคอกทำให้มะนาวออกดอกยาก

ปัญหามะนาวไม่ออกดอก ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ปุ๋ยคอก มูลวัว หรือปุ๋ยหมักจำนวนมากเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มะนาวได้รับไนโตเจนมากเกินไปทำให้เกิดอาการเฝือใบหรือมะนาวบ้าใบ หรือมะนาวไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างมากทำให้การสะสมอาหารทำได้ไม่ดี 

มะนาวไม่ออกดอก เกิดจากใส่ปุ๋ยคอกมากเกินไป
ไนโตรเจนปริมาณมากในปุ๋ยคอกทำให้มะนาวไม่ออกดอก แต่จะให้ใบแทน

โดยปกติแล้วมะนาวถ้าผ่านการเตรียมต้นอย่างสมบูรณ์มีการสะสมอาหารมาดีเมื่อแตกใบอ่อนก็จะออกดอกตามมาทันที

ปุ๋ยเคมีสูตรเร่งดอกมะนาว

การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว

  • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ก่อนมะนาวออกดอก 2 เดือน ในอัตราต้นละ 1 -2 กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ 3-4 ครั้ง
  • เสริมด้วยการให้ปุ๋ยทางใบ สูตร 0-20- 20 หรือ 0-52-34
  • เสริมด้วยการฉีดพ่นจุลธาตุรวม (Cowboy Bloom Booster ทุกๆ 7 วันครั้ง ก็จะเริ่มเห็นดอกมะนาว เพิ่ม ปริมาณขึ้น )
ปุ๋ยเร่งดอกมะนาวคาวบอย

การใส่ปุ๋ย ช่วยในการติดผลมะนาว

มะนาวออกดอกมาก แต่ติดผลน้อยอาจเนื่องมาจากการผสมเกสรทำได้ไม่ดี

ให้ฉีดพ่นด้วย ธาตุอาหารรวมโดยฉีดพ่นตั้งแต่ดอกตูม จะช่วยให้การผสมเกสรทำได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้การติดผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกสรทำได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้การติดผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา