วิธีใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

****ใช้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นคาวบอย อย่างไรได้ประโยชน์สูงสุด****

  • ก่อนทำการฉีดพ่นทางใบหรือทางดิน พืชต้องไม่อยู่ในสภาวะขาดน้ำ
  • ให้น้ำพืชก่อนทุกครั้งถ้าพืชอยู่ในภาวะขาดน้ำหรือความชื้นไม่พอ ก่อนทำการฉีดพ่น
  • หลังฝนตก สามารถฉีดพ่นได้ทันที
  • ควรฉีดพ่นตอนเช้าในขณะที่แดดไม่ร้อนเกินไป หรือหลัง 4 โมงเย็นไปแล้ว
  • น้ำหมักปลาคาวบอยที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชม.

****เมื่อให้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอยแล้วต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ****

น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น
1 ลิตร ผสมได้ถึง 1000 ลิตร

การใช้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอยกับพืชแต่ละประเภท

1) ต้นกล้าและพืชต้นอ่อน ใช้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1 : 1000)

ใช้ปริมาณปุ๋ยที่ผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน

2) พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ผักกาดขาว กวางตุ้ง คะน้า มะเขือเทศ พริก แครอท สะระแหน่ กะหล่ำปลี ผักกาดหัว กะหล่ำดอก และผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 1 ปี เช่น ผักกระเฉด ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 

ใช้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1:500) ใช้ปริมาณปุ๋ยที่ผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน

3) ข้าวและพืชไร่  ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตะกูลถั่วต่างๆ 

ใช้น้ำหมักปลาทะเล 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1:500) ใช้ปริมาณน้ำหมักปลาคาวบอยที่ผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นทางใบทุกๆ 30 วัน

4) ไม้ผล  ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน มะขาม มังคุด ลำไย มะพร้าว ขนุน ชมพู่ ส้มต่างๆ 

ใช้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น ตราคาวบอย 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราส่วน 1:200) ใช้ปริมาณปุ่ยที่ผสมแล้ว 80 ถึง 100 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นหรือรดรอบทรงพุ่มก่อนออกดอกและติดผลแล้ว 30 วัน

ข้อควรระวังในการใช้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้น ตราคาวบอย

1) ในการใช้น้ำหมักปลาทะเลกับพืชบางชนิด เช่น กล้วยไม้ อาจมีผลทําให้ภาชนะที่ใช้ปลูกคือกาบ

มะพร้าวผุเร็วก่อนเวลาอันควร

2) ในการใช้น้ำหมักปลาทะเล ตราคาวบอย กับพืชนั้นภายในดินจะต้องมีอินทรียวัตถุอยู่ เช่น ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่แห้งดีแล้ว หรือ เศษพืชแห้งคลุมดินไว้จึงจะทําให้การใช้น้ำหมักคาวบอยได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

3) ห้ามใช้เกินอัตราส่วนที่กําหนดไว้ในคําแนะนําเพราะอาจมีผลทําให้ใบไหม้ได้ เนื่องจากความเป็นกรด

หรือความเค็มในน้ำหมักปลาทะเล ดังนั้นจึงควรใช้อัตราความเข้มข้นน้อยๆ ก่อน

4) น้ำหมักปลาตราคาวบอย มีธาตุไนโตรเจนสูงต้องระวังในการใช้เพราะหากใช้มากไปอาจทําให้พืชเฝือใบและไม่ออกดอกออกผลได้

5) ควรเก็บไว้ในร่มไม่ให้โดนแดดและฝน อุณหภูมิไม่เกิน 45-50 องศาเซลเซียส

6) เมื่อเปิดภาชนะบรรจุแล้วยังใช้ไม่หมดต้องปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันน้ำและอากาศเข้าไปทําให้น้ำหมักปลาทะเลเสื่อมคุณภาพและเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง