เคล็ดลับแก้ มะนาวเปลือกหนา มะนาวน้ำน้อย

มะนาวเปลือกหนา,แก้มะนาวเปลืกหนา
มะนาวเปลือกหนาเพราะได้รับไนโตรเจนมากเกินไป

 

สาเหตุมะนาวไม่มีน้ำ

ปัญหามะนาวเปลือกหนา มะนาวไม่มีน้ำ เกิดจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนถึงอายุการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวของมะนาวแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน

มะนาวแป้นพิจิตรมีอายุการเก็บเกี่ยว 5 เดือนขึ้นไป ถ้าเก็บผลผลิตก่อน 5 เดือนถึงแม้ผลของ มะนาวจะมีขนาดใหญ่ ก็ไม่มีน้ำ และมีเปลือกที่หนา เนื่องจากยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยว

ปลูกมะนาวไม่มีน้ำทำอย่างไร มาดูวิธีแก้ไขกันครับ

วิธีทำให้มะนาวเปลือกบาง

เมื่อมะนาวมีอายุ 4 เดือน ก่อนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต (มะนาวตั้งแต่ออกดอกจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนครึ่ง – 5 เดือน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) มาดูวิธีช่วยมะนาวให้เปลือกบาง

  • ให้งดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะมูลวัว ซึ่งปุ๋ยเหล่านี้จะให้ธาตุอาหารไนโตรเจนค่อนข้างสูง เป็นสาเหตุที่สำคัญทำให้มะนาวมีเปลือกหนา แข็งและมีผิวขรุขระ

  • ลดการให้น้ำมะนาวลง เพราะการให้น้ำจะทำให้มะนาวได้รับธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายได้เร็ว ทำให้มะนาวดูดไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

  • ควรเก็บมะนาวที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวแล้วเท่านั้น เพราะมะนาวที่อายุยังไม่ถึงที่จะเก็บเกี่ยว มักไม่ค่อยมีน้ำ อย่างเช่นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร จะมีลูกขนาดใหญ่แต่เมื่อยังไม่ถึงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวได้ก็ไม่มีน้ำเช่นกัน

ดังนั้นถ้าอยากได้มะนาวน้ำเยอะ เปลือกบาง เราก็ต้องเก็บผลมะนาว ที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวแล้วเท่านั้น และ การงดใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูง อาทิเช่นปุ๋ยคอก มูลวัว ปุ๋ยหมัก

ลดการให้น้ำมะนาวลง เพียงวิธีง่ายๆเท่านี้เราก็จะได้มะนาวที่น้ำเยอะ เปลือกบาง ไว้รับประทานกันแล้ว
และ การงดใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูง อาทิเช่นปุ๋ยคอก มูลวัว ปุ๋ยหมัก

 

สำหรับผู้ที่ปลูกมะนาวแล้วประสบปัญหาต้นมะนาวไม่สมบูรณ์ ต้นเหลือง แคระแกร็น 

Cowboy Grow Booster ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำสกัดจากปลาทะเลสูตรเข้มข้นพิศษช่วยได้ครับ 

สามารถให้ได้ทางดินและฉีดพ่นทางใบ ไม่มีกลิ่นรุนแรงเหมือนน้ำหมักชีวภาพจากสัตว์ทั่วไป ใช่งานง่ายๆเพียงแค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นหรือรดลงดินบริเวณโคนต้นได้เลยครับ 

เหมาะทั้งการทำมะนาวอินทรีย์ และสามารถเสริมในแปลงมะนาวทั่วไปเพื่อเสริมจุลธาตุให้กับมะนาว

จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้มะนาวทำให้การออกดอก ทำได้ดีและเพิ่มปริมาณการติดผล 
ได้ผลดก 

Cowboy Grow Booster ยังเหมาะมากสำหรับใช้ฟื้นฟูต้นมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งต้นมะนาวที่ผ่านการให้ลูกจำนวนมาก จะส่งผลให้ต้นทรุดโทรมอย่างมาก การให้ Cowboy Grow Booster เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว จะช่วยให้ต้นมะนาวฟื้นตัวได้ไว กว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียวอย่างเดียว เพราะใน คาวบอยสูตรเร่งโตมีไนโตรเจนที่อยู่ในรูปที่พืชนำไปใชัได้ทันที ทำให้ขบวนการฟื้นฟูต้นมะนาวทำได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญในคาวบอยยังมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมากกว่า 16 ชนิดในปริมาณท่เข้มข้นกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ ทั่วไป จึงส่งผลให้ขบวนการทางชีวเคมีในมะนาวทำได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นมะนาวกลับมาสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ทันต่อการทำผลผลิตในรอบถัดไป