ผักใบเหลืองเพราะน้ำเกิน

ผักได้รับน้ำมากเกินทำให้แสดงอาการใบเหลือง