น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียน,ปุ๋ยทุเรียน

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงต้นทุเรียน