ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว

การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกของมะนาว