ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว
การใส่ ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว

การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก ใส่อย่างไรดอกแน่น ช่อดอกเหนียว ติดผลดก

การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอกเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเข้าใจและใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมไม่เช่นนั้นต้นมะนาวอาจมีอาการเฝือใบหรือบ้าใบนั้นเป็นเพราะการใส่ปุ๋ยที่ไม่เหมาะสมกับช่างการเติบโตของต้นมะนาวมาดูวิธีใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก ใส่อย่างไรให้ได้ดอกดีติดผลดก

การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก

 

  • ก่อนมะนาวออกดอก 1-2 เดือนให้เน้นปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูง(P)เช่นปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
  • ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบด้วย Cowboy Bloom Booster เพื่อเสริมฟอสฟอรัสและธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันครั้ง

Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นพิเศษสูตรฟอสฟอรัสสูงการใช้ Cowboy สูตรเร่งออกดอกมะนาว ทางใบช่วยให้ต้นมะนาวได้รับฟอสฟอรัสเสริมจากการดูดซึมทางดินซึ่งฟอสฟอรัสใน Cowboy Bloom Booster อยู่ในรูปสารละลายฟอสเฟตไอออน เป็นรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ทันที

ซึ่งแตกต่างจากการให้ปุ๋ยฟอสเฟตทางดิน ถึงแม้จะเป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ดีแต่อาจมีปัญหาเมื่ออยู่ในสารละลายดิน ซึ่งอาจทำปฏิกิริยากับไอออนต่างๆ ในสารละลายดินจนเกิดเป็นของแข็งทำให้ต้นมะนาวดูดซับไปใช้ไม่ได้ จึงส่งผลให้ต้นมะนาวได้รับฟอสฟอรัสไม่ เพียงพอในการกระตุ้นให้เกิดการออกดอก

ดังนั้นการให้ Cowboy Bloom Booster เสริมทางใบจะช่วยเสริมฟอสฟอรัสและธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ให้กับต้นมะนาวส่งผลให้ต้นมะนาวได้รับธาตุอาหารเพียงพอต่อความต้องการและทันต่อการนำไปใช้ในการแตกตาดอกต่อไป

ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมใน  Cowboy Bloom Booster อยู่ในรูปสารละลายคีเลตกรดอะมิโน ซึ่งเป็นรูปที่สะดวกต่อการนำไปใช้ได้ง่ายที่สุดจึงทำให้ต้นมะนาวสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น

สอบถามได้ที่ line id : cowboy9393 หรือ Line Official : @COWBOYPLANTFOODS