วิธีใส่ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว,ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว,ปุ๋ยอินทรีย์เร่งดอกมะนาว,ปุ๋ยน้ำเร่งการออกดอกมะนาว
มะนาวที่ได้รับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วน จะออกดอกติดผลได้ดี

เคล็ดลับ การใส่ ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว

มะนาวเมื่อถึงเวลาที่สามารถให้ผลผลิตได้แล้ว จำเป็นที่จะต้องเสริมการให้ ปุ๋ยเร่งดอก ก่อนการออกดอกประมาณ 1- 2 เดือน สูตรปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาวที่ชาวสวนนิยมใช้ อาทิเช่น ปุ๋ยเคมีสูตรเร่งดอก 8-24-24  (การใช้ ปุ๋ยเร่งการออกดอก อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมะนาวได้ เพราะปุ๋ยเร่งการออกดอกเป็นปุ๋ยที่มีธาตุฟอสเฟตมาก ดังนั้นควรใช้ปุ๋ยเร่งดอก 8-24-24 สลับกับการใช้ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 15-15-20 หรือ 14-9-20 )

เคล็ดลับการใช้ ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว อย่างไรให้ปลอดภัยต่อต้นมะนาวในระยาว 

ผลจากการสำรวจธาตุอาหารในดินของนักวิชาการเกษตรพบธาตุฟอสเฟตในปริมาณสูงโดยเฉพาะในพื้นที่เพราะปลูกไม้ผลรวมถึงสวนมะนาวด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่เพราะปลูกมะนาวหรือไม้ผลอื่นๆ มีการใช้ปุ๋ยเร่งการออกดอกหรือปุ๋ยฟอสเฟตจำนวนมาก จึงมีโอกาสที่ฟอสเฟตจะตกค้างในดินมากเช่นกัน เพราะว่าฟอสเฟตเป็นธาตุอาหารที่พืชดูดนำไปใช้ได้ยากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำยาก พืชดูดเอาไปใช้ได้น้อย หรือไม่ได้เลย มันจึงตกค้างสะสมอยู่ในดินมาก 

ปุ๋ยเร่งดอก Cowboy Bloom Booster ทำให้การออกดอกในมะนาวเป็นเรื่องง่ายๆ
ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว Cowboy Bloom Booster ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นพิเศษ มีฟอสฟอรัสในรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ทันที พร้อมด้วยจุลธาตุที่อยู่ในรูปของสารละลายคีเลต ซึ่งเป็นรูปที่จุลธาตุต่างๆจะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสได้ มะนาวจึงได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ดังนั้น การใช้ Cowboy Bloom Booster จึงส่งเสริมให้การออกดอกเกิดขึ้นได้อย่างมีประสทธิภาพ ได้ขั่วดอกเหนียว ลดการหลุดร่วง เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร ทำให้ติดผลมากขึ้น 
 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในดินมีฟอสเฟตมากอยู่แล้ว แต่เราก็ยังใส่ ปุ๋ยเร่งการดอก สูตรที่มีฟอสเฟตสูงเข้าไปอีก 

ถ้าดินมีฟอสฟอรัสมากอยู่แล้ว เราใส่ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูง ( ตัวPสูง ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีตัวกลางสูง )เข้าไปเยอะอีกทำให้ธาตุฟอสเฟตในดินมีปริมาณมากเกินความต้องการของพืช ทำให้พืชใช้ไม่หมด เป็นการสะสมธาตุฟอตเฟตในดิน ผลกระทบจากการสะสมของธาตุฟอสเฟตในดิน เมื่ออยู่ในสารละลายดินพวกมันจะไปทำปฏิกิริยารวมตัวกับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเกิดการตกตะกอนเป็นของแข็ง เป็นรูปที่พืชดูดซึมไปใช้ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ต้นมะนาวขาดสารอาหาร  ทำให้ต้นแคระแกร็น การฟื้นฟูบำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยวทำได้ยาก 

หลักการใส่ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว  

 • ใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอก สูตรฟอสฟอรัสสูง( P ธาตุอาหารตัวกลางสูง) สลับกับการใช้ ปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสต่ำ (P ธาตุอาหารตัวกลางต่ำ) เช่นถ้าปีที่ผ่านมาเราใช้ ปุ๋ยเร่งดอกสูตร 8-24-24 เป็นจำนวนมาก ปีถัดมาควรใช้ปุ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสต่ำ อาทิเช่น 15-15-20 ,14-9-20 ในการเร่งดอกมะนาว 
 • การใช้ปุ๋ยเร่งดอกมะนาวทางใบจะช่วยให้การกระตุ้นตาดอกทำได้มีประสิทธิภาพขึ้น ปุ๋ยเกล็ดทางใบที่นิยมใช้กระตุ้นการออกดอกมะนาวได้แก่ ปุ๋ยเร่งดอกทางใบสูตร  0-20-20, 0-52-34, 6-54-18 ,10-54-14 ,11-45-11, 15-30-15 
 • เพื่อให้การกระตุ้นการออกดอกมะนาวได้ผลมากยิ่งขึ้นควรใช้ปุ๋ยเกล็ดทางใบร่วมกับจุลธาตุอื่นๆด้วย 

สูตรการใส่ปุ๋ยเพื่อให้สะสมอาหารเตรียมออกดอก

 • ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 เพื่อฟื้นฟูต้น โดยใส่ต้นละ 1-2 กิโลกรัมแบ่งใส่ 3-4 ครั้ง แต่ถ้ามีการใช้หินฟอสเฟตในการบำรุงมาบ้างแล้ว ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0- 48 หรือ 0-0-60
 • เสริมด้วยการฉีดพ่นทางใบด้วย Cowboy Bloom Booster สูตรเร่งดอก ใน คาวบอยบูมบูสเตอร์มีฟอสฟอรัสในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เร็วที่สุด ดังนั้นการเสริมด้วย Cowboy Bloom Booster ทางใบจะช่วยเพิ่มฟอสฟอรัสให้กับมะนาวอย่างเร่งด่วน ช่วยกระตุ้นการแตกตาดอกมะนาวให้ทำได้ดียิ่งขึ้น 
 • การให้ Cowboy Bloom Booster นอกจากช่วย เร่งการออกดอกมะนาวแล้ว ยังเป็นการเสริมจุลธาตุให้กับมะนาว จุลธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อมะนาวมีมากในผลิตภัณฑ์จาก Cowboy Plant Foods ที่ผลิตจากปลาทะเลด้วยสูตรเข้มข้นพิเศษแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั่วไป

Cowboy Bloom Booster คือ ปุ๋ยอินทรีน้ำสกัดจากปลาทะเล สูตรเร่งการออกดอก ช่วยให้มะนาวออกดอกง่าย ได้ดอกคุณภาพ ขั่วดอกเหนียว ด้วยสูตรเข้มข้นพิเศษ จึงมีทั้งจำนวนสารอาหารและปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อมะนาวมากกว่า ปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั่วไป สนใจสั่งซื้อที่ Line ID : COWBOY9393  หรือ Line Official : cowboyplantfoods  

การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว ถ้าใส่ให้ถูกต้องตามช่วงวัย ของการเจริญเติบโตของมะนาว และเพียงพอต่อความต้องการใช้ ทำให้ต้นมะนาวมีความสมบูรณ์ เมื่อถึงเวลาออกดอก ก็จะแตกยอดพร้อมกับแตกตาดอก และได้ดอกที่สมบูรณ์ติดผลได้ดี

ปุ๋ยปลา,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพสกัดจากปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมะนาวมากกว่า 16 ชนิด เร่งโต ฟื้นฟูต้นมะนาวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ดูดซึมไว

ปุ๋ยปลาคาวบอย (Cowboy Grow Booster) ปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเร่งโตชนิดเข้มข้นพิเสษ ปุ๋ยสำหรับมะนาวปลูกใหม่ และฟื้นฟูต้นมะนาวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มะนาวจะโตไว แข็งแรง สิ่งสำคัญคือสารอาหารที่มะนาวได้รับ ปุ๋ยปลาคาวบอย ปุ๋ยเร่งโตสูตรเข้มข้นพิเศษที่มีสารอาหารมากกว่า 16 ชนิด ผลิตจากปลาทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการยอมรับว่าให้สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด ซึ่งเป้าหมายของ Cowboy Plant Foods คือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำคุณภาพสูง ในขบวนการผลิตของเราจึงไม่มีน้ำเปล่าเป็นส่วนผสม และเราไม่ใช้วัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก อาทิเช่นน้ำมะพร้าว จึงทำให้ปุ๋ยปลาคาวบอยแตกต่างจากน้ำหมักชีวภาพทั่วไป 

 • มีไนโตรเจนในรูปที่มะนาวสามาถดูดซึมไปใช้ไดทันที
 • ดูดซึมได้ไว ทันต่อความต้องการใช้ของมะนาว 
 • ให้ได้ทั้งทางใบและทางดิน
 • มีจุลธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมะนาว มากกว่า 16 ชนิด
 • เป็นอินทรีย์ออแกนิค ปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
 • ถ้าคุณกำลังผลิตมะนาวอินทรีย์คุณภาพ Cowboy Grow Booster คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำมะนาวออแกนิค
 • หมดปัญหามะนาวขาดจุลธาตุ ในคาวบอยมีจุลธาตุที่จำเป็นมากกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ทั้วไป

การใส่ปุ๋ยเร่งดอกมะนาวที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 

ปัญหาของการปลูกมะนาวในระบบเกษตรอินทรีย์ คือมะนาวไม่ค่อยออกดอกออกผลหรือออกก็น้อยมาก สาเหตุที่ทำให้มะนาวที่ปลูกแบบอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อย เพราะการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกซึ่งเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนมากจึงทำให้มะนาวบ้าใบ หรือเราเรียกว่าอาการเฝือใบ มีแต่ใบไม่ออกดอก ออกลูกให้เรา 

วิธีเร่งดอกมะนาว ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สูตรเร่งดอกชนิดเข้มข้นพิเศษ (Cowboy Bloom Booster ) ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นและฉีดลงดินบริเวณโคนต้น ในอัตรา ปุ๋ยเร่งดอกคาวบอย 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วันครั้ง ก่อนการออกดอก 1- 2 เดือน 

เมื่อมะนาวเปลี่ยนจากดอกเป็นลูกแล้ว ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำคาวบอย สูตรเร่งโต (Cowboy Grow Booster) ในอัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและลงดินบริเวณโคนต้น ทุกๆ 7-10 วันครั้ง และก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือนให้งดใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำคาวบอยสูตรเร่งโต เพื่อลดการให้ไนโตรเจนกับมะนาวจะช่วยให้มะนาวมีเปลือกบาง