ใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่อ,ปุ๋ยเร่งโตมะนาว

ใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่ออย่างไรได้ผลไว