เคล็ดลับใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ให้ได้ลูกดก ต้นไม่โทรม

การใส่ปุ๋ยมะนาว,ใส่ปุ๋ยมะนาวในกระถาง,ปุ๋ยมะนาว

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เป็นที่นิยมกันมากสำหรับเกษตรกรผู้ที่สนใจทำมะนาวนอกฤดู เพื่อขายได้ราคาดีกว่ามะนาวในฤดู การปลูกมะนาวในวงบ่อสามารถทำมานาวนอกฤดูได้ง่าย เพราะสามารถควบคุมน้ำได้สะดวกกว่าการปลูกมะนาวลงดิน แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมะนาวในวงบ่อก็มีข้อเสีย มะนาวที่ปลูกในวงบ่อจะมีอายุสั้นกว่ามะนาวที่ปลูกลงดินโดยอายุของมะนาวในวงบ่อเฉลี่ย 5-7 ปีอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวงบ่อและการดูแลรักษาของแต่ละคน สำหรับอายุของต้นมะนาวที่ปลูกลงดินจะมีอายุอยู่ที่ 10-15 ปีหรืออาจจะมากกว่านี้หลายปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของชาวสวนมะนาวแต่ละคนว่าเอาใจใส่ดูแลต้นมะนาวมากน้อยแค่ไหน

ปุ๋ยปลา,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ,ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
มีสารอาหารมากกว่า 16 ชนิดจากปลทะเลใน Cowboy Grow Booster ช่วยให้มะนาวโตไวให้ผลดก ตลอดปี ต้นไม่โทรม สอบถาม ได้ที่ Line ID: cowboy9393

วันนี้ผมมีเคล็ดลับการใช้ Cowboy Grow Booster สูตรเข้มข้นพิเศษ เพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้กับมะนาว ปัญหาส่วนใหญ่ของมะนาวที่ชาวสวนพบเป็นประจำ คือมะนาวมีอาการใบเหลือง หรือเรียกว่าโรคใบแก้วซึ่งเกิดจากมะนาวขาดธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ซึ่งการให้ Cowboy Grow Booster จะช่วยเสริมธาตุอาหารที่มะนาวต้องการในปริมาณน้อย แต่ขาดไม่ได้ เมื่อมะนาวขาดธาตุพวกนี้จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้นอย่างเห็นได้ชัดและมะนาวจะให้ผลผลิตน้อยคุณภาพต่ำ แนะนำให้ใช้ Cowboy Grow Booster ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 10 วันต่อครั้งโดยให้เริ่มฉีดพ่นครั้งแรกหลังจากระบบรากทำงานแล้ว ให้สังเกตุว่ามีการแตกยอดใหม่หรือยังโดยปกติ 1-2 เดือนมะนาวปลูกใหม่จะเริ่มแตกยอดเล้วแสดงว่าระบบรากของมะนาวทำงานแล้วจึงเริ่มใส่ปุ๋ยให้กับมะนาวได้

เมื่อมะนาวอะยุ 4 เดือนขึ้นไปให้เริ่มให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ปริมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น/ต่อปี โดยแบ่งใส่ 3 ครั้งหรือ 3 เดือนใส่ที 

 

โดยเสริมการให้ทางใบโดยให้ Cowboy Grow Booster สูตรเร่งโต เพื่อเสริมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมทางใบในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรทุกๆ 15 วัน/ครั้ง

 

การใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ปีที่ 2

การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น/ต่อปี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์1-2 กิโลกรัมต่อต้น/ต่อปี หรือใส่ร่วมกับปุ๋ยคอกถ้ามีในอัตรา  ปุ๋ยคอก 10-20 กิโลกรัมต่อต้น/ต่อปี โดยแบ่งใส่ทุกๆ เดือนและเสริมทางใบด้วย Cowboy Grow Booster ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั้งใบและต้นทุกๆ 15 วัน/ครั้ง เพื่อเสริมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้กับมะนาว

การปลูกมะนวในวงบ่อจะให้ผลผลิตได้ไวกว่าลงดินโดยทั่วๆ ไปเมื่อมะนาวอายุได้ประมาณ 1 ปี 8 เดือนก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว การใส่ปุ๋ยก่อนออกดอกให้ใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม ต่อต้น/ต่อปี และพ่นปุ๋ยทางใบโดยใช้ Cowboy Grow Booster สูตรเร่งออกดอกเข้มข้นพิเศษ ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน/ครั้ง จนมะนาวออกดอกให้หยุดใช้ Cowboy Grow Booster สูตรเร่งดอก

การใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ระยะติดผล ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 ในอัตรา 0.5-1 กิโลกรัม ต่อต้นโดยแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆ และพ่นทางใบด้วย Cowboy Grow Booster สูตรเร่งโต(สูตรไนโตรเจนสูง) เพื่อเสริมไนโตรเจนและธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้กับต้นมะนาวในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10 วัน/ครั้ง จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

การใส่ปุ๋ยมะนาวในวงบ่อ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ใส่ปุ๋ย 25-7-7  อัตรา 1 กิโลกรัมร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 10.20 กิโลกรัม โดยแบ่งใส่ครั้งละน้อยๆ เสริมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมด้วย Cowboy Grow Booster ในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดลงดินในวงบ่อเดือนละครั้ง

การปลูกมะนาวในวงบ่อและการใส่ปุ๋ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะในวงบ่อรากถูกจำกัดรัศมีการหาอาหารดังนั้นการปรุงดินในวงบ่อให้มีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของต้นมะนาวจึงมีความจำเป็นที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะการดูแลที่ไม่ดีพออาจส่งผลให้อายุของต้นมะนาวสั้นกว่าที่ควรจะเป็น

เพิ่มความสมบูรณ์ต้นมะนาวของคุณด้วยการเติมเต็มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม กรดอะมิโน และแร่ธาตุอื่นๆมากกว่า 16 ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมะนาว ด้วย Cowboy Grow Booster สกัดจากปลาทะเลเข้มข้นพิเศษ สั่งซื้อได้ที่ Line ID : cowboy9393 หรือโทร 061-369-3593