เคล็ดลับ ใส่ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล

สำหรับชาวสวนมะนาวมืออาชีพย่อมรู้ดีว่าการทำให้มะนาวออกดอกนั้นไม่ยากเท่ากับให้ดอกติดผล การใส่ปุ๋ยระยะติดผล นั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราบำรุงใส่ปุ๋ยต้นมะนาวไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้เลี้ยงลูก ต้นมะนาวก็จะดึงอาหารจากต้นไปใช้ในการเลี้ยงลูกจนหมด หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเล้วต้นมะนาวจะโทรมและอ่อนแอมาก

การใส่ปุ๋ยมะนาวในระยะติดผล ต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นแม่นำไปเลี้ยงลูกและยังเหลือพอที่จะนำไปแตกยอดใหม่อีกเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้มะนาวไม่โทรม แต่ถ้าในระหว่างที่มะนาวให้ผลผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต มะนาวไม่แตกยอดใหม่ออกมาเลยแสดงว่ามีการดึงอาหารที่สะสมจากต้นแม่มาเลี้ยงผล ดังนั้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้ต้นมะนาวโทรมมาก ทำให้การฟื้นฟูต้นเพื่อทำผลผลิตในรอบต่อไปทำได้ยากขึ้น และต้นมะนาวที่เสื่อมโทรมจากการให้ผลผลิตอย่ามาก จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ง่ายเพราะต้นมะนาวอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ ถ้าต้นมะนาวที่เตียมความพร้อมมาไม่ดีก็ไม่ควรไว้ลูกมากเกินไป จะทำให้ต้นมะนาวไม่โทรมมากหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล

ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล ให้ใส่ปุ๋ยสูตรโยกหน้าคือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงกว่าฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม เช่น 25-7-7  

ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว,การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก,
ปุ๋ยมะนาวระยะติดผล ให้ใส่ปุ๋ยสูตรโยกหน้า

วิธีใส่ปุ๋ยต้นมะนาวระยะติดผล

ใส่อย่างไรให้พอเลี้ยงลูกและต้นไม่โทรม ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง และเสริมด้วยการ

พ่นปุ๋ยทางใบ ด้วย Cowboy Grow Booster สูตรเข้มข้นพิเศษเพื่อเพิ่มธาตะอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรทุกๆ 15-20 วันจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  

 

ปุ๋ยคีเลตกรดอะมิโน