น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

แต่ก่อนใบร่วงหมดนึกว่าจะไม่รอดแล้ว