น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

แตกยอดดี รู้สึกระบบรากจะดีขึ้นครับ