น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ใบเขียวเป็นมันเลยครับ