วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ (COWBOY GROW BOOSTER – สูตรเร่งโต)

รวมคำถามทั้งหมดหมวดหมู่: Questionsวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ (COWBOY GROW BOOSTER – สูตรเร่งโต)
admin ทีมงาน asked 2 ปี ago
1 Answers
admin ทีมงาน answered 2 ปี ago

ทางใบใช้คาวบอยในอัตรา 1 ซีซ๊ต่อน้ำ 1 ลิตร ( อัตรา 1 ต่อ 1000 ) คาวบอย 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 1000 ลิตร โดยฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและดินบริเวณรอบๆโคนต้น ทุกๆ 7-10 วันครั้ง

ทางดินใช้คาวบอยในอัตรา 2ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร (อัตรา 1 ต่อ 500 ) คาวบอย 1 ลิตรผสมน้ำได้ 500 ลิตรสำหรับให้ทางดิน โดยรดลงดินทุกๆ 10-15 วันครั้ง

ก่อนให้คาวบอยกับพืชทุกชนิด ควรให้น้ำกับพืชก่อน หรือหลังฝนตกสามารถให้คาวบอยได้ทันที ไม่ควรใช้คาวบอยในขณะที่พืชอยู่ในสภาวะขาดน้ำ